Kaksi kerrostaloa siirtyy lämmön kierrätykseen Tampereen keskustassa.

Julkaistu: 4 syyskuun, 2019

Toteutamme poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmät kaukolämmön rinnalle Tampereen keskustassa sijaitseviin taloyhtiöihin: Asunto-osakeyhtiö Rautatienkatu 24 ja Asunto Oy Tampereen Puutarhakatu 12.

Molemmissa kerrostaloissa on aikakaudelle tyypilliseen tapaan vain pelkkä koneellinen poistoilmanvaihto, jossa arvokas lämpöenergia puhalletaan taivaalle ”jäteilman” mukana. Talojen rakennusaikana ei energiansäästötoimenpiteillä tai ilmastoasioilla ole ollut suurtakaan painoarvoa, joten alkuperäisen ilmanvaihtotavan yleisyys tällaisissa kerrostaloissa on varsin ymmärrettävää.

Jatkossa älykkään hybridilämmitysjärjestelmän avulla poistoilmasta tullaan etenkin talvikaudella kierrättämään lähes kaikki lämpöenergia hyötykäyttöön, eli patteriverkoston ja käyttöveden lämmitykseen. Lämmityksen hiilidioksipäästöt tulevat vähintäänkin puolittumaan jatkossa molempien taloyhtiöiden osalta. Energiatehokkuuteen panostaminen nostaa talot myös parempaan energialuokkaan. Lämmön talteenoton lisäksi energiatehokkuutta lisää lämmitystä älykkäästi ohjaava kiinteistöautomaatio, jonka osana on kaukolämpötehon tasaukseen kehittämämme OptiPower-ohjelmisto.

Molemmissa taloyhtiöissä isännöitsijänä toimii Kari Mäkelä Tampereen KV-isännöinti Oy:stä. Kokeneena isännöitsijänä hän on ehtinyt uransa aikana viemään läpi paljon erilaisia energiatehokkuushankkeita. Näiden kahden taloyhtiön kohdalla hän toteaa hankintapäätösten olleen helppoja, koska Smart Heatingin kokonaisvastuu tekee hankkeista täysin riskittömän taloyhtiöille.

Rautatienkadulla asennukset ovat jo kovassa vauhdissa. Uusi lämpöpumppu ja varaajat ovat jo lämmönjakohuoneessa ja lämmöntalteenottopatterilla varustettu poistopuhallinkin nostettiin katolle tänään. Seuraavaksi aloitetaan putkikytkentöjen tekeminen sekä sähkö- ja automaatioasennukset lämmönjakohuoneessa. Puutarhakatu 12:n osalta suunnittelutyö on hyvällä mallilla ja rakennuslupahakemus tullaan jättämään lähipäivinä. Molemmissa taloissa päästään nauttimaan puhtaasta lämmöstä heti lämmityskauden alusta alkaen, parin kuukauden päästä.