Smart Heating Oy toteuttaa Helsingin kaupungin asunnoille (Heka Oy) poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmän (PILP) Herttoniemen Siilitie 9 kohteeseen.

Julkaistu: 28 tammikuun, 2021

Uusi hybridilämmitysjärjestelmä tuo säästöä vuosittaisiin lämmityskuluihin noin 20 000 euroa (40 %) ja lämmityksen hiilidioksidipäästöjä tullaan säästämään noin 65 tonnia (50 %), mikä vastaa keskivertohenkilöautolla ajettuna yli 400 000 kilometriä vuosittain.

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) toteuttaa energiatehokkuushankkeen Siilitie 9 kohteeseensa. Kyseissä osoitteessa sijaitsee kolme pitkän mallista matalaa kerrostaloa ja kaksi korkeampaa 8-kerroksista pistetaloa. PILP-järjestelmä toteutetaan tässä vaiheessa näihin kahteen korkeaan taloon.

Näiden R- ja S-talojen katoille asennetaan uudet lämmöntalteenottopattereilla varustetut huippuimurit ja nykyisiä ilmanvaihtohormeja yhdistetään kanavilla. Lämmönjakohuoneeseen asennetaan XL-kokoinen lämpöpumppu, lämminvesivaraajat sekä älykäs kiinteistöautomaatio. Samassa yhteydessä uusitaan myös käyttöikänsä päässä oleva kaukolämpökeskus. Smart Heatingin kehittämä hybridijärjestelmä hyödyntää aina ensisijaisesti poistoilmasta saatavaa ekologista ja edullista lämpöenergiaa. Lisäksi kokonaisuutta ohjaava älykäs kiinteistöautomaatio optimoi kaukolämmön käyttöä esimerkiksi käyttöveden vaihtelevasta kulutuksesta johtuvien huipputehojen aikana. Poistoilman lämmöntalteenoton ja älykkään rakennusautomaation ansiosta kaukolämmön vesivirtaa saadaan oleellisesti pienemmäksi, joten kaukolämmön perusmaksukin tulee laskemaan nykyisestä.

Helsingin kaupunki on asettanut todella kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja vaadittavat energiatehokkuustoimet koskevat tietenkin myös kaupungin omia kiinteistöjä. Tällaiset hyvin konkreettiset ja mitattavat energiatehokkuustoimet ovat merkittävä osa kokonaisuutta, jolla pääkaupunki tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Yksistään Helsingin kaupungin asunnoilla on noin 92 000 asukasta ja joka seitsemäs helsinkiläinen asuu Hekan vuokra-asunnossa.

Smart Heating Oy toteuttaa älykkäitä poistoilman lämmöntalteenotto- ja maalämpöjärjestelmiä yksittäisille taloyhtiöille sekä julkisille toimijoille. Hybridilämmitysjärjestelmät voidaan toteuttaa nykyisen kaukolämmön rinnalle tai yleistyvän käytännön mukaisesti kiinteistö voidaan irrottaa kokonaan kaukolämpöverkosta maalämpöä hyödyntämällä.

Smart Heating Oy myöntää jokaiselle toimittamalleen järjestelmäkokonaisuudelle tuottotakuun. Tämä tarkoittaa sitä, että urakkasopimukseen, määritetään lämpöpumpuilla tuotettavan lämpöenergian määrä (MWh) ja lämpöpumppujen vuosihyötysuhde (SCOP). Smart Heating Oy sitoutuu kokonaistoimittajana tähän lupaukseen ja vastaa kustannuksillaan lupauksen täyttymisestä. Tämä markkinoiden laajin takuu ohjaa laadullisesti Smart Heatingin toimintaa joka sektorilla suunnittelusta asennukseen ja järjestelmien huolenpitoon saakka.

Smart Heating Oy:n kokonaispalveluun kuuluu myös ARAn energia-avustuksien hakeminen taloyhtiöiden puolesta. Tähän mennessä Smart Heating Oy:n asiantuntijoiden hakemana on myönnetty avustuksia yli miljoonalla eurolla eri taloyhtiöille.