Tampereen Välimaankadulla taloyhtiö irtoaa kaukolämmöstä ja siirtyy poistoilman LTO- sekä maalämpöjärjestelmään.

Julkaistu: 6 huhtikuun, 2020

Smart Heating Oy toteuttaa parhaillaan kerrostalon poistoilman lämmöntalteenotto- ja maalämpöjärjestelmää Tampereen Välimaankadulla. Taloyhtiö siirtyy puhtaampaan hybridilämmitykseen ja irtautuu kaukolämpöverkosta kokonaan. Vuosittaiset lämmityskulut laskevat energiaremontin jälkeen lähes 40 000€ ja lämmityksen hiilidioksidipäästöt jopa 70%, mikä vastaa keskiverto henkilöautolla ajettuna 773 000 kilometriä joka vuosi. Hankkeelle haetaan myös ARA:n energia-avustusta, joka tekisi investoinnista erityisen kannattavan.

Tähän suurehkoon tekniseen kokonaisuuteen sisältyy 12 maalämpökaivoa, talon katolle asennettavat kolme LTO-huippuimuria, lämmönjakohuoneeseen asennettavat kolme isoa lämpöpumppua, neljä lämminvesivaraajaa, sähkökattila sekä kokonaisuutta ohjaava älykäs rakennusautomaatio. Lisäksi uusittavaan sähköpääkeskukseen varataan kapasiteettia myös samassa yhteydessä toteutettavaan sähköautojen latausjärjestelmään.

Haastattelin tätä juttua varten Asunto- Oy Välimaankatu 4-8:n hallituksen puheenjohtajaa Pekka Puskaa, joka kertoo taloyhtiön lämmitysremontin prosessista ja päätöksenteon perusteista. Hänen mukaansa taloyhtiön hallituksen velvollisuuksiin kuuluu seurata aktiivisesti kustannusten kehitystä ja niissä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia, sekä ennakoida mahdollisiin kustannusten nousuihin. Puskan mukaan lämmityskustannukset ovat iso kustannuserä taloyhtiölle, ja kaukolämmön hintakehitys on jo pitkään ollut kasvamassa enemmän kuin muut kustannukset. Lähialueiden taloyhtiöissä on tehty erilaisia kustannusten alentamisprojekteja, joita Puskan vetämä hallitus on seurannut mielenkiinnolla. Hallituksen jäsenet ovat käyneet myös Pirkanmaan Kiinteistöyhdistyksen tilaisuuksissa kuuntelemassa alan luentoja.

Pekka Puskan mukaan taloyhtiön hallituksen lähtökohtana on ollut, että vastikekustannukset eivät toteutettavan projektin myötä nouse. Säästyneillä lämmityskustannuksilla maksetaan pitkäaikainen laina pois, jolloin tästä projektista ei aiheudu osakkaille lisäkustannuksia.

Taloyhtiön hallitus on ennen hankkeen toteutusta tehdyissä selvityksissään päätynyt lämmöntalteenoton ja maalämmön yhdistelmään. Sen sijaan vielä tässä vaiheessa taloyhtiö ei lähde hankkimaan aurinkopaneeleita katolle, mutta siihenkin varaudutaan, jos tulevaisuudessa niiden takaisinmaksuaika saadaan lyhyemmäksi.

Taloyhtiön hallitus hyväksytti projektin asianmukaisesti yhtiökokouksessa, jossa käytiin läpi kaikki perusteet ja kustannusvaikutukset. Vilkkaan keskustelun jälkeen hanke hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitus kilpailutti paitsi projektin KVR-urakoitsijan useiden tarjoajien kesken, myös pankkeja hankkeen rahoituksesta. Taloyhtiö ei halunnut lähteä leasingrahoitukseen.

Kilpailuttamisen jälkeen hallitus valitsi projektin toimittajaksi Smart Heating Oy:n ja valvojaksi KnowTek Oy:n. Hankkeessa taloyhtiö irtautuu kokonaan kaukolämmöstä, koska oletuksena on, että sen hinta nousee tulevaisuudessa muita kustannuksia enemmän. Hallitus näki, että energiaremontilla saavutetaan myös merkittäviä ympäristösäästöjä ja sen myötä hankkeelle yritetään hakea myös valtion avustusta (ARA).

Asunto- Oy Välimaankatu 4-8 taloyhtiössä on jo yksi sähköautoilija ja hyvin todennäköisesti lisää on tulossa. Remontin yhteydessä lisätään sähköautojen latauskapasiteettia pihalla oleville autopaikoille sekä autotalleihin. Ympäristövaateet pakottavat taloyhtiöitä varautumaan myös näihin asioihin mieluummin ajoissa kuin myöhään.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Puskan mukaan projekti on lähtenyt kiitettävästi liikkelle Smart Heating Oy:n kanssa. Tampereen kaupungilta on saatu rakennuslupapäätös ilman viiveitä vallitsevasta poikkeustilanteesta huolimatta. Katolle on asennettu jo lämmöntalteenotolla varustetut huippuimurit ja maalämpökaivojen poraukset aloitetaan lähiaikoina. Taloyhtiön hallitus on ollut projektissa hyvissä ajoin liikkeellä, joten uusi hybridilämmitysjärjestelmä on käytössä ennen seuraavaa lämmityskautta. Projektin eri vaiheista oli tarkoitus informoida taloyhtiön osakkaita yhtiökokouksessa, mutta poikkeusolojen takia tämäkin kokous on pitänyt siirtää myöhäisempään ajankohtaan. Puskan mukaan tiedottaminen on kyllä pelannut ja projektin toteuttaja on informoinut työn etenemisestä sovitulla tavalla asukkaita ja osakkaita.

Smart Heating Oy on toteuttanut yli 50 erilaista hybridilämmitysjärjestelmää, joista yli 40 on Tampereen alueella. Yritys on kasvuhakuinen ja laajentaa nyt vahvasti toimintaansa pääkaupunkiseudulla. Smart Heating Oy työllistää tällä hetkellä 15 henkilöä ja rekrytoi jatkuvasti muun muassa LVI-asentajia. Yrityksen palveluksessa olevat asentajat ovat erityisen hyvin taloyhtiöympäristöön soveltuvia ja ovatkin saaneet taloyhtiöiden asukkailta runsaasti positiivista palautetta fiksusta käytöksestään ja reippaasta asenteestaan.

Jos olet mukana taloyhtiön toiminnassa ja kiinnostuit asiasta, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Aloitamme maksuttomalla kartoituksella ja teemme laskelmat, joiden avulla esitämme, miten voisimme auttaa teidänkin taloyhtiötä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian hyödyntämisessä.

Pertti Nissilä

050 4621 299

Toimitusjohtaja

Smart Heating Oy