Tekniikan tohtori Ari Ahoselle presidentin myöntämä kiinteistöneuvoksen arvonimi

Julkaistu: 20 joulukuun, 2022

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi 9.12.2022 Smart Heating Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ari Ahoselle kiinteistöneuvoksen arvonimen. Ahonen tunnetaan kiinteistö-ja rakennusalan (KIRA-ala) innovaatiotoiminnan keskeisenä vahvistajana sekä koko toimialan kehittämisen pitkäaikaisena primus motorina.

Kansainvälinen kiinteistö-ja rakennusklusteri koostuu viidestä toimialasta; kiinteistöala, rakennusteollisuus, rakennustuoteteollisuus, infra-ala sekä talotekniikka. Eritoten kestävän kehityksen näkökulmasta klusterilla on iso rooli maapallon pelastamisessa. Sen eri toiminnoissa käytetään maailman eniten uusiutumattomia raaka-aineita, mutta samaan aikaan se on myös kansainvälinen toimiala mm. kiinteistösijoittamisen kautta.

”Olkoon tämä kiinteistöneuvoksen arvonimi osoitus siitä, että alamme pian tunnistamaan KIRA-alan merkittävyyden sekä sen mahdollisuudet pelastaa maailma. Esimerkiksi Suomessa KIRA-ala muodostaa yli 75 % kansantalouden tase-arvosta ja viimeisten 20 vuoden aikana yli puolet Suomen kiinteistösijoituksista on ollut kansainvälisiä. Se raha asuu Suomessa olevissa kiinteistöissä.”


Vilppulassa syntynyt ”kolmannen polven rakentaja” Ari Ahonen aloitti oman mittavan työuran 22-vuotiaana. Vuonna 1980 hän valmistui Tampereen teknillisestä korkeakoulusta ja aloitti uransa rakennesuunnittelijana. Isoisänsä ja isänsä innoittamana rakennusalalle päätynyt Ahonen tunnisti korjausrakentamisen olevan kasvun toimiala ja lähti erikoistumaan siihen jo vuoden 1982 alussa.

”1980-luvun alussa yleisesti todettiin, että korjausrakentaminen on ihan uutta. Näin vaikka tietysti vanhoja kiinteistöjä oli peruskorjattu ja perusparannettu aina, mutta koettiin, että osaamista ei ole. Tein aiheesta lisensiaatin työn, joka loi mallin, miten tehdään asuntokorjausta asunto-osakeyhtiöissä kerrostaloissa. Suomen suurin rakennusliike Rakennuskunta Haka kutsui minut kehitysinsinööriksi Helsinkiin kehittämään sille korjausrakentamisesta uutta liiketoimintaa ja siitä kaikki alkoi.”

Palvelutuoteteorian löytäminen sekä maailman avautuminen

Rakennuskunta Hakassa Ahonen tiimeineen synnyttivät ensimmäiset palvelutuotteet asuntojen ja liiketilojen korjaamiseen. Uusien tuotteiden vastaanotto oli asiakkaiden päässä ”lämmintä” ja odottavaista, mutta kukaan ei kuitenkaan ollut niitä valmis ostamaan. Ahonen ei asiakkaiden reaktioista lannistunut vaan päätti tehdä väitöskirjan aiheesta. Väitöskirjan keskeisin oivallus liittyi siihen, että uudisrakentaminen oli tuotteen myyntiä, kun taas korjausrakentaminen palvelumyyntiä.

1990-luvun lopussa kiinteistöjen omistaminen ja sijoitustoiminta muuttui globaaliksi liiketoiminnaksi. Ahosen mukaan keskeisimpänä alullepanijana toimivat Yhdysvaltojen markkinat. Esimerkiksi paljon kiinteistöjä omistavat eläkerahastot halusivat laajentaa kiinteistösijoituksia muihin maihin, mutta eri maiden omat pelisäännöt ja standardit poikkesivat rajusti toisistaan. Kiinteistöala järjestäytyi yli maarajojen ja otti johtajuuden koko globaalista kiinteistö- ja rakennusklusterista.

”Kiinteistö- ja rakennusklusterin kansainvälistyminen ja alan harmonisointi on onnistunut hyvin ja sitä on vauhdittanut mm. Euroopan unioni. Nykyään monet eivät ehkä muista, että täällä Suomessa ennen EU:hun liittymistä, ei lain mukaan saanut ulkomaalainen omistaa asunto-osaketta. Moni asia on muuttunut.”

Tie Tekesiin

KIRA-alan eri työtehtävien varrelta Ari Ahonen nostaa työskentelyn teknologian kehittämiskeskuksessa Tekesissä uransa kannalta merkittäväksi virstapylvääksi. Ahonen ja muu tiimi loivat kokonaan uuden strategian, jossa määriteltiin kiinteistö- ja rakennusklusteri. Ajattelussa hyödynnettiin Michael Porterin klusteriteoriaa.
Samalla Tekesin kautta Ahonen pääsi toteuttamaan omaa unelmaa kansainvälisestä työstä Piilaaksossa.

”Tekesissä vastasin rakennusalan ja puutuoteteollisuuden tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoittamisesta koko Suomessa sekä toimialan verkottumisesta kansainvälisesti. Sitä ennen kiinteistöala ei ollut oma toimiala Suomessa vaan sen rakennus alkoi käytännössä vuonna 1998. Sittemmin Suomi on ollut kansainvälisesti merkittävä edelläkävijä tässä klusteriajattelussa. Mallia on kopioitu ja viety maailmalle.”

Tekesin luoma kiinteistö-ja rakennusalan strategia innosti suomalaiset kiinteistöalan toimijat yhteen. Suomi pienenä maana pysyi kehityksen kärjessä ja suomalaiset yritykset lähtivät innolla mukaan. Tekesin innovaatiorahoittaminen kannusti KIRA-alan toimijoita kasvuun sekä mm. teknologian kehittämiseen. Hyvän tilastoinnin ja laadukkaan rakentamisen päälle suomalaiset yritykset alkoivat keskittyä kiinteistökehittämiseen.

”Rakli ja Kiinteistöliitto olivat aivan keskeisiä toimijoita KIRA-alan kehityksessä ja ne ottivat Tekesin luomasta ohjelmasta vetovastuun. Kun me huolehdimme rahoituksesta, yritykset tekivät kehitystyön. Tekesin rahoitus aukaisi monia tulppia ja vapautti yritykset innovaatioiden pariin.”

Suomen ensimmäinen kiinteistökehittämisen professori

Yrityselämän lisäksi kiinteistöneuvos Ari Ahosen sydän on aina sykkinyt myös koulutukselle ja kouluttautumiselle. Vuonna 2017 elinkeinoelämä lahjoitti Industry professuurin kiinteistökehittämisen alueelle ja Ahonen nimitettiin Suomen ensimmäiseksi kiinteistökehittämisen industry professoriksi. Tampereen yliopiston alaisuudessa tehty työ päättyi elokuussa 2022 – kestäen viiden vuoden ajan.

”Olen aina pitänyt koulutusta tärkeänä. Kiinteistökehittämisen kouluttaminen on uusi asia Suomessa, mutta erittäin merkittävä sellainen, sillä sen kautta nuoret oppivat kiinteistö- ja rakennusalan logiikan ja rahoituksellisen puolen. Kiinteistöalan koulutuksen puute ei ole vain ongelma Suomessa vaan ympäri maailman. Onneksi sen kehittämisessä ollaan hyvällä tiellä ja siihen olen pyrkinyt antamaan myös oman vahvan panoksen.”

Nuorten koulutus on liittynyt laajemmin myös Ari Ahosen omaan missioon; haluun auttaa muita. Ahosen oma mentori opetti aikoinaan mentoroitavalleen, että hänen tekemän mentorointityön voisi korvata sillä, että opettaisi asioita eteenpäin myös seuraaville nuorille. Tähän työhön Ahosta ei ole tarvinnut patistaa. Omien lasten ja lastenlasten kautta missio on syventynyt entisestään.

Paras hetki auttaa ja unelmoida

Virallisesti eläkeikään yltänyt Ari Ahonen jatkaa auttamistyötään myös tänä päivänä. Hän kokee pysyvänsä vielä KIRA-alan aallonharjalla hetken eli nyt jos koskaan on paras hetki auttaa muita. Ahonen työskentelee KIRA-alan yritysten hallituksissa sekä startup-toiminnassa. Näistä ehkä merkittävimpinä hallituspaikat suomalaisessa perheyhtiössä Haltonissa ja valtiovarainministeriön alaisessa Senaatti-kiinteistöissä sekä myös senioriasumisen erikoisyhtiö Arttu-asunnot Oy:ssä. Kiinteistöalan Startup-toimintaa Ahonen on kirittämässä mm. Smart Heating Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Smart Heatingin toiminnassa innostuksen ajureina hänelle ovat kestävän energian lisääminen, energiatehokkuuden parantaminen sekä asiakkaiden kiinteistöomaisuuden arvon kohottaminen.

Kun lopulta Ari Ahosen mittava työura tulee päätökseen, hän haluaa jättää jälkeensä muiston vaikuttajasta, joka antoi nuorille mahdollisuuden. Kun on paljon nähnyt ja saanut, sitä kaikkea hyvää hän toivoo muidenkin saavan.

”Työelämäni on liittynyt aina KIRA-alaan, mutta kun puhutaan vielä isommista asioita, haluaisin, että kaikilla meillä olisi unelmia. Unelmien kautta syntyy kokemuksia ja eri kokemukset ovat olleet elämän suola. Niitä kokemuksia olen saanut ja niistä olen kiitollinen. Työ maailman pelastamiseksi jatkuu.”

Lisätiedot:

Ari Ahonen 040061300 ari.ahonen@innovationheaven.fi

Smart Heating Oy / hallituksen puheenjohtaja

Pertti Nissilä 0504621299 pertti.nissila@smartheating.fi

Smart Heating Oy / toimitusjohtaja